Biały związek dwóch facetów hetero zawiązany w celu uzyskania ulgi mieszkaniowej dla małżeństw homoseksualnych

Jak donosi gazeta „Hetero Spiegel” (w ślad za dziennikiem „Homo Wohnung”), jeden z największych niemieckich heteroseksualistów, Martin Schreiner, prawdopodobnie poślubi sierżanta Fritza Ledermana. Związek ten, będąc tak zwanym białym małżeństwem, otworzyłby przed stronami możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej, która na mocy dekretu kanclerza Gerharda Schroedera przysługuje jedynie parom homoseksualnym.

W wywiadzie udzielonym generałowi Hansowi Freudke, wezwany Lederman zapewnił, że wszelkie kontakty seksualne z Martinem Schreinerem ograniczyłyby się do absolutnego minimum, tak jak to było w jego poprzednim małżeństwie z porucznikiem Georgem von Hofen oraz wcześniej z dowódcą plutonu Friedrichem Zaltzmanem i szeregową Kathriną Meuller-Hofen. „Nic poza umyciem pleców nie wchodzi w ogóle w grę”, brzmiały jego zapewnienia.

Generał Freudke nie krył niezadowolenia z powstałej sytuacji. Mimo tego Lederman stanowczo odrzucił zaoferowaną przez niego propozycję „wojskowej ulgi mieszkaniowej” w zamian za wstąpienie z nim w związek małżeński. Nie pomogły zapewnienia generała, że nigdy nie brudzą mu się plecy.

 
   

Wyrok śmierci zagraża egzystencji skazańca
 
 
Pijak odmówił stoczenia się do rowu
 
Futbol amerykański nie przyjmie się
na Orionie
 
Biały związek dwóch facetów hetero zawiązany w celu uzyskania ulgi mieszkaniowej dla małżeństw homoseksualnych
Grupa lunatyków zastana w sejmie na nocnych obradach
W bazie lotniczej Edwards w Kaliforni wylądowała grupa pijanych kloszardów
W Internecie bez wysiłku można znaleźć instrukcję zrobienia czapki z papieru


 


 

 

 
redakcja kontakt © Copyright Nowy Pompon. All rights reserved.