Nowy Pompon

e-mail: redakcja@nowypompon.pl

Redaguje zespół
Krzysztof Janicki (red. naczelny) kjanicki@nowypompon.pl
Krzysztof Niedźwiedzki
Marek Grabie

Współpraca
Krzysztof Szubzda

Adiustacja
Anna Rudnicka

Webmaster
KBJ

Adres redakcji
ul Starowiślna 95/23
31-052 Kraków
tel. (12) 421 2876
redakcja@nowypompon.pl

 
 

 

 

 

 

 

 
redakcja kontakt © Copyright Nowy Pompon. All rights reserved.