Sekcja obok sekcji wdrożeń
 
 
WYNALAZKI
 
  Z e s t a w i e n i e b i e ż ą c e

 


 

Roman Sypniewski

Okulary monochromatyczne, dające szary obraz tęczy.

 

 

Witold Kruszenko

Kajak bezzałogowy.
(prototyp)

 

 

 
 
 

 

Zestawienie poprzednie

 

 

 

 
redakcja kontakt
© Copyright Nowy Pompon. All rights reserved.