Władysław Łokietek pierwszym polskim speleologiem?

Trudno dziś orzec, skąd wzięła się plotka, jakoby Władysław Łokietek miał być pierwszym polskim speleologiem. Być może upowszechniło tę pogłoskę zdanie z bulli sandomierskiej: "Władysław Łokietek był pierwszym polskim speleologiem".

Tak kategoryczne postawienie sprawy budzi wątpliwości mediewistów: "Bardziej przekonywałoby nas, gdyby w bulli znalazły się słowa być może lub chociaż prawdopodobnie", piszą w oświadczeniu skierowanym do dyrektora amerykańskiej Agencji Aeronautyki i Kosmosu, z prośbą, by natychmiast wysłał je pośpieszną sondą wymierzoną w jakiś nieodległy gwiazdozbiór.

Kontrargumentem jest też słynna Kronika Polska Wincentego Kadłubka, w której autor kwestii tej nie rozstrzyga, a nawet nic nie wspomina o Łokietku. Być może dlatego, że urodził się sto lat przed nim.

Polski speolog z początku XIV wieku.
 

Sam Władysław Łokietek mówił o sobie po prostu "Łokietek", co naturalnie nie wyjaśnia, czy był królem, czy speleologiem, ale przynajmniej potwierdza, że był Łokietkiem.

Teorii, jakoby łączył obie funkcje, ostatecznie nie rozstrzygnął prof. Rudacz, który uważnie
i kilkakrotnie przejrzał Poczet Królów i Książąt Polskich Jana Matejki oraz kilka numerów "Hustlera".

"Trudno powiedzieć", taką konkluzją ów naukowiec zamyka swoje dwutomowe dzieło pt. Władysław Łokietek – życie, twórczość, łażenie po jaskiniach i trochę bielizny.

 

 

 
   

Pałac Branickich nie istniał przez 4 tys. lat
 
Plama na ciele
w skali 1:2500000
 
Gorszące sceny w filmie porno
Trzy nieznane argumenty Zenona z Elei przeciw życiu
 
Grupa Yeti wystawiła Umarłą klasę Kantora
Władysław Łokietek pierwszym polskim speleologiem?
Krótka historia T-shirta

 

 

 
redakcja kontakt © Copyright Nowy Pompon. All rights reserved.