Ogólnokrajowy kwestionariusz konsumenta
 
 
Proszę, żeby ten kwestionariusz został wypełniony przez osobę, która najczęściej w Państwa rodzinie robi zakupy. Dziękuję.

Wybraną odpowiedź proszę zaznaczyć.

PRZYKŁAD  Czy Pan(i) je zupę łyżką?   Tak  Nie

Które z poniższych dyrektyw przeszkadzają w robieniu zakupów w ofercie wysyłkowej?

1   Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

2   Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno.

3   Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4   Czcij ojca swego i matkę swoją.

5   Nie zabijaj.

6   Nie cudzołóż.

7   Nie kradnij.

8   Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9   Nie pożądaj żony bliźniego swego.

10  Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Czy wyraża Pan(i) i Partner(ka) zgodę na przekazanie danych z pytania w celach marketingowych?

1 Pan(i)          Tak  Nie

2 Partner(ka)  Tak  Nie

 

Sto pierwszych osób, które odeślą kwestionariusz, otrzyma markowe foldery z opakowaniami na nici do czyszczenia zębów oraz bezpłatne próbki odkurzaczy renomowanych producentów, a pierwsza z nich weźmie udział w losowaniu.

 


 
   
redakcja kontakt © Copyright New Pompom.